STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH - Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH

STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH

 

STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH
 
Projekt zarządzenia i innego aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Komórka wiodąca właściwa merytorycznie przygotowuje projekt aktu normatywnego i uzgadnia go z właściwymi komórkami Komendy Powiatowej Policji, których on dotyczy.
 
Opracowany projekt przed przedłożeniem go Komendantowi Powiatowemu Policji do podpisania, podlega również uzgodnieniu z jego Zastępcami, a także zaopiniowaniu przez radcę prawnego.
 
Jeżeli projekt aktu normatywnego przewiduje obciążenia finansowe dla budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji, należy uzyskać opinię Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału Finansów.
 
Po zakończeniu procedury uzgodnień i zaopiniowaniu przez radcę prawnego projekt przedkładany jest Komendantowi Powiatowemu Policji.
 
Akty normatywne podlegają rejestracji w sekretariacie głównym KPP w Oleśnicy.
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 01.04.2009
Data modyfikacji 26.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Janowska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Janowska KPP Oleśnica
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Janowska
do góry