SPRAWY MAJĄTKOWE - Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWY MAJĄTKOWE

SPRAWY MAJĄTKOWE

Ujęcie wartościowe majątku trwałego Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicywg stanu na dzień 01.04.2009 r.

Grupa 1. Budynki i lokale: 1 051 464,98

Grupa 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 0,00

Grupa 3. Kotły i maszyny energetyczne: 22 506,00

Grupa 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 137 953,02

Grupa 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty: 30 982,10

Grupa 6. Urządzenia techniczne: 282 817,73

Grupa 7. Środki transportu: 1 329 382,84

Grupa 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 79 251,96Razem: 2 934 358,63

Metryczka

Data publikacji 01.04.2009
Data modyfikacji 26.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Janowska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Janowska KPP Oleśnica
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Janowska
do góry