Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

INFORMACJE NIEUMIESZCZONE NA STRONIE BIP

 

Nie wszystkie informacje, z różnych względów, zostały zamieszczone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.Są to m.in. informacje archiwalne, statystyczne i inne. Dostęp do tych informacji można uzyskać zwracając się do poszczególnych jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za ich udostępnianie.

Aby mogli Państwo uzyskać te dane ( bądź informację o przyczynach braku takiej możliwości ) należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wzór takiego wniosku zamieszczony jest poniżej.

WNIOSKODAWCA :

..........................................................................
Nazwisko i Imię / Nazwa: ..........................................................................
Nr PESEL / REGON : ..........................................................................
Adres / siedziba : ..........................................................................
Numer telefonu : ..........................................................................
WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej (art.2 ust.1 ) z dnia 6 września 2001 r. /Dz. U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm./, proszę o udostępnienie informacji w zakresie :

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI :
umożliwienie przeglądania informacji w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy
kserokopia
możliwość zapisania informacji na nośniku CD-ROM lub dyskietce 3,5
inne
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI :
odbiór osobiście przez wnioskodawcę
przesłanie informacji pocztą na adres:
..........................................................................................................................
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres :
..........................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08. 1997 r. /Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn. zm/

____________________
 
______________________
Miejscowość, data
 
Podpis wnioskodawcy

 

  • Na podstawie art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty od informacji udostępnionych.

Metryczka

Data publikacji : 14.04.2009
Data modyfikacji : 16.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Sosnowska
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Sosnowska KPP Oleśnica
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Sosnowska
do góry